Abstracts XXV Congrés

Dr. Sergi Francisco Chordá
Dr. Xavier Güell Bergé, Dra. Montserrat Tejel Gorgues, , Dr. Jordi Puiguriguer Ferrando, Dr. Josep Pons Pons, Dr. Josep Gómez Jiménez.
Servei d'Urgències. Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Principat d'Andorra.

Les fractures complexes per traumatismes d'alta energia son una patologia que cada cop té més incidència a l'accidentat d'esquí. Cada vegada és més freqüent assistir pacients amb fractures comminutes, polifracturats i lesions inestables del raquis.

L'objectiu del present estudi es analitzar les fractures complexes d'extremitats, fractures de pelvis i lesions inestables del raquis. Per això, analitzarem tots els accidentats d'esquí que es presenten amb una fractura comminuta, dos o més fractures o pacients amb una fractura inestable del raquis durant la temporada 2001-2002. Aquest anàlisi es durà a terme amb un programa informàtic específic de registre de l'accidentat d'esquí, posat en marxa al Servei d'Urgències de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell el dia 01 de desembre de 2001.

Aquest programa recull totes les variables necessàries per la gestió clínica i científica de la informació en aquest tipus de pacient. S'ha procedit a la codificació diagnòstica segons la Classificació internacional ICD-9.

Per l'anàlisi preliminar dels resultats, s'extreu que les fractures complexes i el pacient polifracturat són una patologia cada cop més freqüent a l'accidentat d'esquí. Aquest tipus de lesions estan directament relacionades amb traumatismes d'alta energia i suggerim que les noves modalitats d'esquí (snowboarding, carving i snowblade), entre d'altres factors, les podrien afavorir.