Abstracts XXV Congrés

Sergi Francisco Chordá
Clínica de Traumatologia de l'Esport d'Arinsal
Servei d'Urgències de l'Hospital Ntra. Sra. de Meritxell. Principat d'Andorra
Montserrat TEJEL GORGAS- Xavier GÜELL BERGÉ-Juan SOLÍS SERVERT- Jordi PUIGURIGUER FERRANDO- Josep GÓMEZ JIMÉNEZ- J. Albert MIJARES GRAU.

INTRODUCCIÓ

Les lesions de turmell han estat clàssicament considerades lesions poc freqüents en l'accidentat d'esquí, doncs les millores tècniques en fixacions i botes, han estat dirigides a oferir una protecció teòrica al turmell de l'esquiador.
La popularització de l'Snowboard i l'aparició del Carving, han fet que les lesions de turmell deixin de ser una raresa, per convertir-se en lesions a tenir en compte per part dels metges que atenen aquest tipus de pacient, i el què és més important, comencen a ser cada vegada més freqüents lesions poc descrites i inhabituals, tant de l'articulació supraastragalina com de la subastragalina.

OBJECTIU

Descriure les lesions de l'articulació supraastragalina i subastragalina en l'accident d'esquí.

PACIENTS I MÈTODES

Hem analitzat tots els accidents d'esquí atesos a la Clínica de Traumatologia de l'Esport d'Arinsal (Centre Mèdic de Estació d'esquí) i al Servei d'Urgències del seu hospital de referència, l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, de l'1 de desembre de 2001 al 12 de febrer del 2002.

RESULTATS

S'han revisat un total de 1756 accidents, constatant-se una prevalença d'esquinços i fractures de turmell (Codis 845 i 824 de l'ICD-9) del 4.7 % a l'accidentat d'esquí.
Dins d'aquestes lesions hem diagnosticat 80 lesions de l'articulació suprarastragalina i 4 de la subastragalina. Descrivim la clínica i classificació, les proves diagnòstiques i el tractament definitiu de les lesions aïllades del lligament tibioperoneo anterior i de les fractures de l'apòfisi lateral de l'astràgal.

CONCLUSIONS

Les lesions aïllades del lligament tibioperoneo anterior i les fractures de l'apòfisi lateral de l'astràgal s'han d'incloure dins del ventall de lesions presents en l'accidentat d'esquí. Suggerim que les noves modalitats d'esquí (Snowboard i Carving) poden afavorir l'aparició d'aquests tipus de lesions, doncs el turmell, en aquestes modalitats, està sotmès a condicions biomecàniques que les afavoreixen.