Abstracts XXV Congrés

Laporte JD, Binet MH
Médecins de montagne, FRANCE

INTRODUCCIÓ

Com una xarxa de vigilància epidemiològica pot ser útil per a la presa de decisions en l'elecció d'un missatge de la campanya de prevenció i avaluació.

  1. Mostrar el funcionament d'una xarxa d'observació del risc epidemiològic en la pràctica d'esports d'hivern a França.
  2. Demostrar la utilitat i l'eficàcia de la xarxa epidemiològica de "Médecins de Montagne" en la prevenció de lesions d'esports d'hivern i l'avaluació de les campanyes de prevenció per als esports d'hivern.
MÈTODE

8.300.000 esquiadors van visitar les estacions d'esquí a França a l'hivern 2000-2001. Per vetllar sobre aquesta població d'aficionats als esports d'hivern prop de 400 metges exerceixen en les zones on es practiquen. Més de 200 son membres de "Médecins de Montagne", i 70 repartits en 52 estacions d'esports d'hivern participen activament a la xarxa epidemiològica. La xarxa, informatitzada des del 1992, permet el recompte dels traumatismes en cada modalitat i l'anàlisi detallada de les tendències temporada rere temporada, 260.000 casos de lesions en els esports d'hivern han estat processats des de l'inici de la xarxa.

Aquesta mostra es pot considerar estadísticament representativa.
Cada cas es registra en un formulari estandarditzat i s'incorpora a la base de dades. La fitxa de recull de dades completada pels professionals recull informació relativa a les circumstàncies de l'accident, el tipus d'esport, la intervenció o no dels serveis d'emergència, diagnòstic i tipus de tractament realitzat. Aquests ítems són introduïts en un programa informàtic (EPI INFO) de forma anònima.
Per analitzar la població de ferits i l'índex de risc de cada categoria de professionals, és fonamental comptar amb un grup control per comparar els riscos estadístics de cada modalitat o grup d'edat.

Des de 1993, l'associació s'encarrega d'analitzar la població d'usuaris de les estacions. L'anàlisi dels resultats per saber, any rere any, l'estructura i els hàbits (nombre de dies de pràctica, el tipus d'equip ...) de la població en situació de risc i l'impacte de les campanyes de prevenció en els usuaris de les estacions.

RESULTATS

Els esquinços de genoll són les lesions més comuns en l'esquí alpí amb un predomini en les dones. Una senzilla comprovació del reglatge de les fixacions per part d'un professional, cada temporada, combinat amb la preparació física i esportiva abans de practicar els esports d'hivern s'evitarien molts accidents. Per tant, el 2000, una campanya de prevenció sobre la importància d'un correcte reglatge de les fixacions d'esquí s'ha posat en marxa per part de CNAM i la FCEE.

El surf de neu és sovint descrit com una pràctica més perillosa que la pràctica de l'esquí. Però les xifres mostren que si l'índex d'accidents és major en el surf, això es deu exclusivament a una major proporció de principiants.

L'obsessió per les lesions al cap en els nens és una realitat epidemiològica establerta cada any. Les xifres han portat a la posada en marxa d'una campanya de prevenció per a l'ús de casc en 1993. Així, la disminució del nombre de lesions al cap en els nens s'ha aconseguit des de l'aplicació de la campanya "esquieu amb casc" el 1993.

CONCLUSIÓ

L'estudi epidemiològic anual de "Médecins de Montagne" permet comprovar les causes més comunes d'accidents. Aquests resultats són molt significatius en la mesura en que una comparació amb un grup de control és possible. Això permet el seu ús en l'orientació de les campanyes de prevenció i mesurar l'impacte de les accions anteriors.