Abstracts XXV Congrés

Escoda M, Escoda B, Mombiedro C
Medisport, ANDORRA

La relació entre les descompensacions flexió / extensió del genoll i les lesions del lligament creuat anterior son conegudes des de fa temps.

El mecanisme d'aquest traumatisme es el següent: es produeix un desequilibri del cos cap al darrere a conseqüència del qual hi ha una forta contracció de quàdriceps per intentar restablir aquest equilibri. Si el treball dels antagonistes (els flexors de genoll ) no es suficient per fixar l'articulació aleshores es produeix un desplaçament anterior de la tíbia i la lesió del LCA.

Les tècniques de valoració muscular tenen en compte la relació entre els pics de forca dels grups musculars estudiats.

Nosaltres pensem que aquest valor no és significatiu de la realitat biomecànica del treball agonistes/antagonistes en els rangs de moviment en els quals es produeix la lesió de LCA.

Proposem l'estudi de la forca isocinètica excèntrica del genoll en el punt d'inflexió de la gràfica de quàdriceps.