Abstracts XXV Congrés

Dr. Jordi Puiguriguer Ferrando
Dr. Josep Pons Pons , Dr. Sergi Francisco Chordá, Dra. Mortserrat Tejel Gorgues, Dr. Xavier Guell Bergé, Dr. Josep Gómez Jiménez.
Servei d'Urgències/SUM-116. Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Principat d'Andorra.

Si tenim en compte l'increment d'accidents d'esquí greus, amb lesions considerades d'alta energia, des d'un punt de vista biomecànic, es fa una reflexió sobre la qualitat de l'assistència sanitària urgent que s'ofereix als afectats, ja sigui en el lloc dels fets, en el Centre Mèdic de la pista d'esquí i en el trasllat al Centre Hospitalari de referència ( Bombers, SUM, Creu Roja, Helicòpter).

L'anàlisi de la situació actual, Es fa a partir de la revisió de tres casos clínics similars d'enguany, i amb diferents tipus d'atenció i/o trasllat.

  1. Traumatisme toràcic, abdominal i pèlvic, en pacient de 30 anys, remés immobilitzat des de Centre Mèdic de pistes d'esquí, sense fer cap tipus d'actuació terapèutica, arribant al Centre Hospitalari Andorrà (CHA) en situació de xoc hemodinàmic.
  2. Traumatisme toràcic greu amb lesions costals i parenquimatoses pulmonars greus, atès al Centre Mèdic de les pistes i traslladat al CHA, pel SUM, més d'una hora i mitja després de l'accident per manca de disponibilitat de la Unitat.
  3. Traumatisme toràcic greu amb lesions costals múltiples, atès en Centre Mèdic de pistes, i traslladat al CHA amb Helicòpter, desprès d'haver practicat mesures mínimes d'estabilització i suport respiratori.

Després d'aquests casos reals, i si tenim en compte l'increment dels accidents greus d'esquí que arriben als Centres Mèdics de pistes, i fent cas a les tendències actuals en el camp de la Reanimació Urgent ( "golden hour " ), es plantegen reflexions sobre:

  • La composició, dotació i formació ( especialització ) dels Centre Mèdics de les pistes d'esquí.
  • Necessitat de garantir un sistema d'evacuació ràpid de cada centre mèdics de pistes al CHA. Plantejar la disponibilitat de mitjans aeris permanents, si les condicions climàtiques són favorables.
  • Augmentar la dotació d'unitats mòbils medicalitzades a Andorra, en èpoques d'alt risc ( temporada d'Hivern ).
  • Adaptar els recursos interns del Servei d'Urgències del CHA, en les mateixes èpoques, per poder oferir una millor assistència a aquestos pacients amb lesions greus.