Abstracts XXV Congrés

Dr Vidal Font A. Baqueira-Beret . Aran.

Presentem un estudi retrospectiu que compara la incidència de lesions d'esquí en tres estacions del pirineu català durant la temporada 2000/2001.

Hem valorat factors epidemiològics com: edat, sexe, especialitat esportiva, regió anatòmica de la lesió i prevalença d'alguns diagnòstics.

La probabilitat d'accident es va situar al voltant del 3.5 per mil dies d'esquí, amb una distribució per sexes similar i extrapolable a les tres estacions. Per grups d'edat la distribució va ser molt variable i la edat mitja també. En quant a les regions anatòmiques i tipus de lesions les tres estacions demostren una prevalença de lesions als genolls, encara que la distribució percentual és molt variable d'un lloc a l'altre.

A la vista de la manca de uniformitat d'un estudi multi cèntric retrospectiu, i després d'analitzar la literatura, concloem què per parlar de prevenció en els accidents d'esquí hem de conèixer primer la veritable epidemiologia i per aixó cal un estudi prospectiu randomitzat en múltiples estacions d'hivern, no escrit encara a la literatura.