Abstracts XXV Congrés

Zucco P, Pezzella G
Casa di Cura S. Carlo - Milano Itàlia

Les lesions de les extremitats superiors han augmentat en els darrers anys amb el creixement de la pràctica del surf de neu. Les lesions al canell són les més freqüents i la literatura recent mostra que el canell es veu afectat per les lesions típiques de surf de neu fins al 30% de totes les lesions.

 

El canell pot veure's afectat per molts tipus de fractures: la fractura de l'epífisi distal del radi, de la estiloides cubital (amb o sense fractura de radi) i la fractura dels ossos del carp.
A més són molt freqüents els esquinços greus amb lesions del complexe fibro cartilaginós triangular (TFC) o lesions dels lligaments intra articulars, s'associen a diferents graus d'inestabilitat i simptomatologia dolorosa.

Gràcies a les millores de la tècnica artroscòpica moltes d'aquestes patologies traumàtiques ara poden ser tractades per artroscòpia.

MATERIALS I MÈTODE

Els autors presenten un cas de lesió del TFC i un cas d'inestabilitat radio cubital dorsal tractats per artroscòpia. Finalment els autors presenten el tractament de fractures assistit artroscòpicament.

DISCUSSIÓ I CONLUSIONS

Els autors destaquen el paper del tractament artroscòpic en la patologia de canell, tant per al diagnòstic com per certs procediments quirúrgics. En conclusió, el tractament artroscòpic ha de ser la preferent en moltes patologies traumàtiques del canell relacionades amb el surf de neu com dislocacions, esquinços o fractures.