Abstracts XXV Congrés

Dugas L, Izard P, Rivière D
Service d'exploration de la fonction respiratoire et de médecine du sport, Centre Hospitalier Universitaire Purpan, Toulouse, France

La disminució de la pressió atmosfèrica en alçada és la causa de la disminució de la pressió parcial d'oxigen a l'aire. La hipòxia resultant desencadena mecanismes d'adaptació, hiperventilació i taquicàrdia, i mes endavant policitèmia, els objectius són mantenir un subministrament d'oxigen compatible amb les necessitats de l'organisme.

En algunes situacions, la hipòxia pot causar diverses patologies que involucren fenòmens edematosos (mal de muntanya agut, edema pulmonar i edema cerebral).

La potencial gravetat d'aquests accidents i baixes possibilitats terapèutiques han de fomentar la prevenció basada en la detecció de subjectes en risc. La informació també és fonamental pels muntanyencs ja que el diagnòstic precoç permet prendre la decisió del descens, únic tractament curatiu eficaç.

Aquest és l'interés de la consulta la medicina de muntanya.

L'anamnesi, l'examen clínic, la prova d'esforç i les proves d'hipòxia permeten descartar a la majoria de les persones en risc i aconsellar als altres per reduir els riscos. Fins on sabem, cap de les 200 persones que hem vist en consulta en 8 anys ha tingut greus problemes mèdics en alçada.