Abstracts XXV Congrés

Parisi JF, Moreno R, Boffa J, Simon B, López A
Centre Mèdic Pas de la Casa - Grau Roig, ANDORRA

INTROCUCCIÓ

L'objectiu d'aquest estudi és demostrar la sensibilitat i especificitat del diagnòstic clínic agut de lesió de lligament creuat anterior (LCA), realitzat dins de les primeres 3 hores a partir de produïda la lesió, comparant-lo amb el diagnòstic definitiu obtingut per RMN.

MATERIAL I MÈTODES

Van ser diagnosticats de lesió al LCA 80 pacients atesos al centre mèdic de les pistes d'esquí de Grau Roig, Andorra, durant el període de desembre 2001-març 2002.

Els paràmetres per arribar al diagnòstic de presumpció de lesió de LCA van ser: traumatisme indirecte del genoll, sensació d'inestabilitat, inestabilitat antero posterior, signes de calaix anterior i Lachman positius.

Es van comparar els diagnòstics de presumpció amb el diagnòstic definitiu confirmat per exàmens complementaris (RMN i artroscòpia), aquests es van obtenir mitjançant una entrevista telefòniques i / o fax.

RESULTATS PARCIALS

Dels 80 pacients amb diagnòstic presumptiu de lesió de LCA, en 77 es va confirmar el diagnòstic mitjançant RNM, dels quals 31 van mostrar lesió aïllada i la resta associada a altres estructures (meniscs, llig. Laterals, LCP). Per tant en un 96,25% el diagnòstic de presumpció va ser confirmat mitjançant proves complementàries.

CONCLUSIONS

Els resultats parcials obtinguts demostren la sensibilitat de el diagnòstic clínic d'aquesta lesió. La valoració en les primeres hores del traumatisme ens permeten realitzar un examen físic adequat amb menor hemartrosis, impotència funcional i dolor, el que ens permet una molt bona aproximació al diagnòstic definitiu.