Abstracts XXV Congrés

Areny F, Ministeri d'economia, ANDORRA

L'esquí s'ha convertit en el principal vector de l'economia del Principat d'Andorra. El període d'hivern representa el 60% de les pernoctacions i el 40% dels turistes que ens visiten durant l'any.

Les estacions d'esquí, els Comuns i el Govern estan plenament implicats en el desenvolupament de l'esquí, amb una inversió de 34 milions d'euros per a la temporada 1998/1999, 33 milions d'euros per a la temporada 1999/2000 i € 16.500.000 per a la temporada 2000/2001.

El parc de remuntadors mecànics s'incrementa de 64 telesquís i 24 telecadires el 1996, 37 telesquís, 42 telecadires, 4 telecabines i un telefèric amb una capacitat de transport de passatgers que ha passat de 80.000 passatgers per hora a 135.000 passatgers per hora.

S'han fet importants esforços per millorar la preparació, el trepitjat, la senyalització i l'abalisament de les pistes. Avui es pot dir que el nivell de preparació de les pistes es força alt. Certament el tipus de client que ens visita ens ha de fer avançar encara mes en aquest sentit ja que rebem un alt percentatge de debutants que descobreixen la muntanya i d'esquiadors poc experimentats.

MESURES ADOPTADES DIRECTAMENT A LA PREVENCIÓ D'ACCIDENTS

El "Consell General" va aprovar una nova Llei sobre les estacions d'esquí i les instal·lacions de transport per cable que pretén regular la seguretat de les instal·lacions, serveis i activitats a les estacions d'esquí, assegurant la protecció del client, conèixer i establir les responsabilitats de les diferents parts interessades.

Aquesta Llei estableix les obligacions, deures i comportaments dels esquiadors.

S'autoritza el Govern a redactar els reglaments necessaris. Encara no tenim una norma CEN, treballarem aviat en un reglament sobre les pistes i lloguer de material d'esquí, a partir de la norma francesa i recents reunions entre els diferents països dels Alp.

Avui estem treballant i treballarem amb totes les parts interessades per crear consciència, educar, formar els bons esquiadors, no només tècnicament, sinó també sobre com comportar-se en les pistes i els riscos involucrats.

Per això ens proposem espais d'aprenentatge a les estacions d'esquí, la distribució de la guia de "control total" directament a les agències de viatges, el vídeo en sis idiomes i es distribueix a Agències de Viatges, escoles, autobusos, etc, la distribució de missatges curts sobre les normes de conducta.

L'esquí és una assignatura obligatòria a les escoles al Principat d'Andorra, la formació es durà a terme a classe. L'ús del casc és obligatori per a tots els escolars d'Andorra i es recomanarà per als estrangers (possibilitat de descomptes si es porta casc).

Finalment, hem previst per a la propera temporada, la creació d'un nou servei, independent dels serveis d'explotació i de pisters-socorristes, que consisteix en deu persones, amb l'objectiu principal de la prevenció d'accidents a les pistes, informar, educar, ajudar els esquiadors i com a últim recurs, per verbalitzar, fins a la retirada del forfet i l'expulsió de l'estació d'esquí, dels que posen en perill altres esquiadors.