Abstracts XXV Congrés

Marquès J, Miralles JC, Crespo X, Gallimó M, Albert E, Sánchez J
Centre Mèdic Soldeu-El Tarter, ANDORRA

La importància que té avui en dia l'assistència medicalitzada en els primers minuts "L'hora d'or" en el pacient politraumatitzat o crític, fa necessari que cada vegada els mecanismes i temps d'actuació així com l'assistència que es dóna a aquest tipus de pacients siguin el més ràpids possibles així com l'eficàcia en el tractament.

Això ens ha impulsat a desenvolupar a l'estació d'esquí de Soldeu-El Tarter un "Pla integral d'assistència in situ al pacient crític". Aquest pla es va donar a conèixer a la Societat Espanyola de Medicina d'Emergències fa dos anys, i des de llavors validat en múltiples ocasions.

Davant la complexitat i gravetat que presenta el pacient politraumàtic això ens ha obligat, a part de tenir uns coneixements específics, a disposar d'un material mèdic determinat:

  • A - Maletí-caixa d'emergències (tres nivells):
    • -Primer nivell: Medicació (a detallar)
    • -Segon nivell: Laringoscopi, vies, xeringues, agulles, ... (A detallar)
    • -Tercer nivell: Ambú, sèrums, tubs OT, equip de cricotomia, ... (A detallar)
  • B - DSA (desfibril·lador semiautomàtic)
  • C - Pulsioxímetre
  • D - Respirador-oxylog

A tot això afegim "El bagatge d'emergències" de pisters.
La nostra experiència amb el pacient politraumatitzat en les últimes quatre temporades: 22 pacients politraumatitzats que corresponen a un 0,1% de pacients visitats, 6 d'ells van ser èxitus ...