Abstracts XXV Congrés

Piccioni G
Istituto Clinico "Città di Brescia", ITALY

Les lesions traumàtiques que afecten les extremitats superiors estan augmentant en els esports de lliscament. Parlem en detall de les indicacions i tècniques quirúrgiques. Les fractures dels subjectes adults poden classificar-se en simples i complexos i les estratègies són diferents depenent de la morfologia de les fractures. Estem a favor de les plaques d'osteosíntesi rígida, que haurà de complir amb els principis de reducció anatòmica i l'estabilitat. Això es refereix a una sèrie uniforme de 57 casos operats al llarg de tres anys. L'estabilització ha de ser forta en els esportistes assolir ràpidament la mobilització total. Per tant, preferim la placa AO recta per al cúbit i el 1/3 distal del radi, les plaques semi tubulars per al 1/3 mig i proximal del radi. Hem de fixar les plaques amb cargols de 3,5 mm.

Considerem que les plaques mal·eables amb cargols de 2,7 mm, son la causa més comuna de falta d'unió i re fractures a través de la síntesi. Aquestes plaques estan indicades només en el terç distal del cúbit degut a la petitesa i la irregularitat del segment ossi. Les síntesis endomedul·lars estan limitades en la nostra experiència a les fractures bi o tri focals. El fixador extern s'utilitza en les fractures obertes o amb lesions greus de parts toves.