Abstracts XXV Congrés

Binet MH, Laporte JD
Médecins de Montagne, FRANCE

INTRODUCCIÓ

Una campanya de prevenció sobre el reglatge de les fixacions d'esquí alpí té una influència sobre l'índex de lesions de lligament al genoll?

OBJECTIUS
  1. Presentar el procés de posta en marxa la campanya sobre el reglatge de les fixacionsÇ
  2. Presentació dels resultats de l'avaluació de la campanya als professionals
  3. Presentació dels resultats de l'avaluació d'aquesta campanya per al públic en general.
MÈTODE

Durant 15 anys, el nombre d'esquinços de genoll, causats per l'esquí alpí, ha augmentat considerablement. Avui en dia, aquest tipus d'accidents és, amb gairebé el 36% de les lesions, el primer risc traumàtic en l'esquí. Segons dades de la xarxa epidemiològica "Médecins de Montagne ", els esquinços de genoll són les lesions més freqüents en l'esquí alpí, amb un predomini en les dones. Les fixacions mal ajustades s'han trobat en el 43% d'aquest tipus de lesions.

Una senzilla comprovació del reglatge de les fixacions per un professional, cada temporada, combinat amb l'esport i la preparació física abans de la temporada s'evitaria una part dels accidents.

L'any 2000 es va dur a terme a França una campanya de prevenció sobre la importància del reglatge de les fixacions, en paral·lel a la difusió d'una nova norma de reglatge (accions sobre el públic en general i per als professionals de l'esquí)
L'objectiu d'aquesta campanya era la de permetre al públic:

  • mesurar la importància del reglatge per reduir el risc d'esquinç de genoll;
  • adoptar un nou reflex: fer controlar amb regularitat les fixacions per un professional.

Qüestionaris adreçats als usuaris de les pistes han proporcionat informació sobre l'impacte d'aquesta campanya per al públic en general.
Aquesta campanya segueix a l'adopció d'una nova norma de reglatge AFNOR (S52T). Així, els objectius de la campanya, amb els professionals d'esquí, van ser els següents:

  • Donar a conèixer la nova norma;
  • El compliment i observança;
  • Convèncer a la seva funció de seguretat.

Una enquesta telefònica va ser aplicada a una mostra representativa de professionals de l'esquí al final de temporada.

RESULTATS

Donats els resultats de l'avaluació campanya 2000-2001 i 2001-2002 mostra que l'anunci de televisió ha estat vist àmpliament pels usuaris. Encara hi ha feina a fer amb els professionals perquè prenguin consciència del valor preventiu de la nova norma, es comprometin a utilitzar-la de forma contínua i distribueixin la documentació al públic en general. Altres mitjans s'estan estudiant per arribar directament a l'esquiador i animar-lo a ser més exigent amb els professionals.

CONCLUSIÓ

Es pot veure una estabilització de les taxes d'incidència de risc de ruptura del LCA (lligament creuat anterior). En termes d'impacte mediàtic, es pot constatar que la televisió és un canal de distribució molt eficaç. També es va assenyalar que era essencial de diferenciar missatges específics definits per l'objectiu (professionals de l'esquí i públic en general).