Abstracts XXV Congrés

Laporte JD, MH Binet
Médecins de Montagne, FRANCE

PROBLEMA

La utilització del casc en els infants contribueix a una reducció dels traumatismes cranials en cas de col·lisió?

OBJECTIUS
  1. Presentar les xifres de la xarxa epidemiològica de "Médecins de Montagne" sobre col·lisions i traumatismes cranials en menors de 16 anys, en totes les modalitats de practica.
  2. presentar la campanya per promoure la utilització dels cas "Skiez casqué".
  3. Analitzar l'impacte de la campanya en comparació amb l'observació de l'evolució dels traumatismes cranials.
METODES

Les estadístiques elaborades per "Médecins de Montagne", que reuneix metges de les estacions d'esquí franceses, permeten estudiar cada any el risc en els accidents en els esport d'hivern i la seva variació temporada rere temporada.

260.000 casos de lesions en els esports d'hivern han estat recollits des de la creació de la xarxa.

Certs marcadors traumàtics han estat definits per tal de caracteritzar les lesions típiques de cada esport.

El risc d'accidents en l'esquí alpí és de 2,5 accidents per cada 1.000 dies de pràctica.

El risc dels nens i principiants està lleugerament per sobre de la mitjana. La regió anatòmica lesionada en infants i adults és diferent. Els menors tenen un percentatge lesions en l'extremitat cefàlica més alta. Les lesions al cap del nen tenen una especial incidència en la pràctica dels esports d'hivern.

Traumatismes cranials, ferides a la cara i col·lisions són més freqüents en els nens petits que en els adults i són potencialment greus. Utilitzar casc redueix a la meitat el risc de lesions al cap.

Per tant, des de 1994 l'associació "Médecins de Montagne" a provat de desenvolupar una campanya sobre l'ús del casc en forma de fullet que explica els riscos, l'elecció d'un casc i manteniment.

Aquesta campanya s'ha reprès per la comissió de seguretat dels consumidors i d'altres institucions associades, rebent el suport d'un campió olímpic d'esquí francès.

RESULTATS

Evolució de les col·lisions i edat a les pistes a partir de 1993

Un estudi detallat de l'evolució segons l'edat s'ha realitzat des de 1993. Constatem que en totes les categories d'edat disminueix la taxa de col·lisió. Els nens, malgrat que la seva taxa de col·lisió també disminueix, segueixen representant una part majoritària de les col·lisions.

Les xifres de la xarxa també mostren que la taxa de lesions al cap és considerablement menor en l'esquí alpí i surf de neu des de 1993. Aquestes dades mostren una bona efectivitat de les campanyes de prevenció entre els nens, incloses les campanyes per l'ús del casc.

Un estudi de seguiment de la incidència de lesions, en l'extremitat cefàlica i totes les lesions en els nens amb un casc, en comparació amb els nens sense casc, es va utilitzar per mesurar l'efectivitat dels cascos en els nens.

Tendències en l'ús del casc en el control de la població:
La taxa d'ús del casc està augmentant de manera regular, superant per primera vegada el 50% l'any 2000. Aquest és el resultat més visible de les diferents campanyes de seguretat.

L'eficàcia dels cascos es pot mesurar no només mitjançant el percentatge de traumatismes cranials en la població amb casc o sense casc en comparació amb el control de la població, sinó també en totes les lesions del cap i la cara, i especialment si ens fixem en la totalitat de les lesions.

CONCLUSIÓ

La taxa d'ús de casc en els nens de França ja no és menyspreable. Però són molts els esforços encara necessaris en aquest àmbit. El casc és un mitjà essencial de protecció des d'una edat primerenca. Cal que s'ofereixi rutinàriament en lloguer.