Esquí de competició

Índex de l`article

Prevenció de lesions en l'esqui de competició

La prevenció de les lesions en la practica esportiva ha d'esser una prioritat per tots el actors implicats: l'esportista, el seu entrenador, el seu entorn familiar, els dirigents de club i federatius...

Molts dels elements en joc no difereixen entre l'esqui alpí i la resta de practiques esportives, però si que es poden trobar especificitats pròpies a aquesta disciplina.

Molts progressos en termes de prevenció han estat impulsats per les observacions i estudis dels metges de pistes i traumatòlegs relacionats amb els esports d'hivern, es poden trobar articles mèdics des de principis del segle XX que parlen d'aspectes propis de les lesions d'esquí, tant dels tipus de lesions que s'hi produeixen, d'aspectes estadístics, com de propostes de mesures encaminades a fer que els esports de neu siguin mes segurs. Existeixen societats científiques que reuneixen els diferents professionals implicats en la seguretat i l'atenció medica als practicants d'esports d'hivern que impulsen mesures en aquest sentit.

Algunes idees que es desprenen dels darrers treballs epidemiològics referents al practicant d'esports d' hivern en general (no competició) serien:

 • per exemple la lesió actualment mes característica tant per la freqüència com per les conseqüències socioeconòmiqes que comporta, el trencament del lligament creuat anterior del genoll podria reduir la seva incidència amb una modificació de les taules de regulació de les fixacions d'esquí i amb un respecte escrupolós d'aquestes indicacions per part dels usuaris.
 • d'altra banda l'ús del casc permet reduir els traumatismes cranio-encefàlics en nombre i en gravetat però també la incidència global d'altres lesions en els infants.

Cal no oblidar que els esports d'hivern no es limiten a una activitat de lleure, com el seu nom indica son esports, com a tals representen un risc de lesió implícit, encara que realitzant aquesta activitat seguint unes pautes determinades es pot reduir aquest risc en gran mesura:

 • preparació física adequada prèvia
 • material adaptat
 • escalfament i estiraments
 • bona alimentació / hidratació
 • repòs suficient

Una de les funcions dels monitors d'esquí hauria de ser de transmetre aquesta idea i ensenyar a la practica aquest aspecte de l'esquí, paral·lelament les normes de conducta de l'usuari de les pistes d'esquí poden ser igualment ensenyades pels monitors.

D'altra banda mesures reglamentaries poden incidir en aspectes del medi on es desenvolupen els esports d'hivern (instal·lacions mecàniques, característiques de les pistes, informació a l'usuari...), sobre les característiques del material i equipaments utilitzats (normes de les fixacions, obligatorietat o homologació del casc...), sense oblidar la vigilància del compliment de les normes bàsiques de convivència en unes pistes d'esquí, sancionant, si cal, les conductes incíviques.

Aquestes mesures reglamentaries s'han de nodrir de les aportacions de les pròpies estacions, de la experiència dels professionals implicats en la seguretat dels esports d'hivern (pisters, metges ...), sense oblidar els propis usuaris representats per les associacions de consumidors.

Finalment totes les mesures anteriors han de ser difoses entre els practicants d'esports d'hivern, aquesta difusió s'ha de fer mitjançant campanyes publiques, directes en els mitjans de comunicació, a traves de les agencies de viatge, en el destí.


Si ens fixem en el nivell de competició les dades i les mesures preventives tampoc haurien de variar gaire, cal però tenir en compte les particularitats de la pràctica de l'esqui en competició.
Cal tenir en compte que les normes vigents a nivell de materials, instal·lacions, condicions de cursa... han estat encaminades en gran mesura a millorar les condicions de seguretat de la practica de les diferents disciplines.
Per exemple l'evolució tècnica de les fixacions d'esquí, dels cascs... estant íntimament condicionades a l'observació dels accidents i lesions que es produeixen en la practica esportiva, i a conseqüència de les millores assolides en el material s'ha produït al llarg del temps un canvi en el tipus de les lesions:

 • en els primers temps la fractura de tíbia era una lesió típica i relativament freqüent en l'esqui, progressivament s'ha vist substituïda per les lesions de lligaments del genoll amb el canvi en el tipus de bota i l'aparició de fixacions de seguretat...
 • el típic gorro de llana que s'utilitzava no fa tants anys, s'ha vist desplaçat pel casc...

Els estadis de competició, que ni tant sols existien fa unes dècades, son avui en dia instal·lacions a part dins l'estació d'esquí, amb mesures de seguretat excepcionals, determinades específicament per norma...

Actualment s'intenta estudiar mes en detall les particularitats de l'esport d'hivern en competició, la FIS està duent a terme un estudi pilot per analitzar els accidents i les lesions produïdes en els competidors, de moment l'estudi compta amb la participació d'un nombre limitat de federacions. Es tracta de recollir dades d'accidents i lesions ocorreguts tant durant les competicions, com dels entrenaments, analitzant les característiques de l'incident, les causes , les conseqüències... l'objectiu final serà evidentment proposar mesures per fer el nostre esport mes segur..

De totes maneres, i en espera de que els estudis en curs puguin fer aparèixer noves pistes en la prevenció, cal insistir en aspectes ben coneguts i indispensables:

 • una bona condició física es bàsica, es fonamental haver seguir un programa de preparació física general i especifica per tal d'afrontar la practica competitiva amb les millors garanties
 • un escalfament suficient prevé les lesions i millora el rendiment en gran mesura, l'augment de la temperatura muscular millora la coordinació i ens preparem psicològicament a la competició o la sessió d'entrenament específic
 • una hidratació i alimentació correctes son indispensables per tal d'evitar carències o excessos, i ens permeten afrontar els reptes d'entrenament o competició amb un rendiment màxim i un menor risc de lesions
 • cal tenir cura del material, conèixer-lo i mantenir-lo amb condicions, d'allò depèn en gran part el nostre confort i seguretat, i al mateix temps contribueix a millorar els nostres resultats
 • finalment cal respectar les normes de comportament*, ja sigui dintre de l'estadi com en d'altres indrets de l'estació, al final el factor humà es el determinant en la major part dels accidents.

Aquestes normes han estat aprovades per la Federació Internacional d'Esquí i son reconegudes arreu com un veritable "codi de circulació" a les pistes:

Article realitzat amb la col·laboració de Gerard Escoda Alegret