Normes de conducta per als usuaris de les pistes

Com qualsevol activitat esportiva, la practica de les diferents modalitats de lliscament sobre la neu comporta riscs i pot implicar responsabilitats.

 1. Respecte als altres.
  Els usuaris de les pistes s'han de comportar de manera que no posin en perill els altres ni els causin perjudici, ni a causa del seu comportament ni del seu material.
 2. Control de la velocitat i de la conducta.
  Tot usuari de les pistes ha d'adaptar la velocitat i la conducta a les seves capacitats personals, a les condicions generals del terreny i del temps i a l'estat de la neu i les condicions del transit.
 3. Elecció de la direcció de qui es troba mes amunt.
  El fet de trobar-se en una posició mes elevada respecte d'altres permet elegir la trajectòria; per tant, s'ha d'elegir de manera que preservi la seguretat de totes aquelles persones que es trobin mes avall.
 4. Avançament.
  Els avançaments es poden fer per dalt, per baix, per la dreta o per l'esquerra, però sempre de manera suficientment ampla per prevenir les possibles evolucions de la persona avançada.
 5. En un encreuament de pistes i en començar un descens.
  Desprès d'una aturada o en encreuament de pistes, l'usuari s'ha d'assegurar , mitjançant un examen visual cap amunt i cap avall, que es pot incorporar a la pista sense perill per als altres ni per a ell mateix.
 6. Estacionament.
  Tot usuari ha d'evitar aturar-se en passos estrets o sense visibilitat; en cas de caiguda, s'ha de retirar de la pista el mes ràpidament possible.
 7. Ascens i descens a peu.
  Tot aquell que es vegi obligat a remuntar o baixar una pista a peu ha d'utilitzar la vora de la pista i ha de vigilar que ni ell ni el seu material puguin representar un perill per als altres.
 8. Respecte a la informació, l'abalisament i la senyalització.
  L'usuari ha de tenir en compte les informacions sobre les condicions meteorològiques, l'estat de les pistes i de la neu. També ha de respectar l'abalisament i les senyalitzacions.
 9. Assistència.
  Tota persona testimoni d'un accident o que s'hi vegi involucrada ha de prestar assistència, sobretot donant l'alerta. En cas de necessitat, s'ha de posar a disposició dels socorristes.
 10.  Identificació.
  Tota persona testimoni d'un accident o que s'hi vegi involucrada ha de donar a conèixer la seva identitat al servei de socors.

Ski Andorra, l'associació de les estacions d'esquí del principat d'Andorra organitza cada any campanyes de sensibilització i prevenció a la seguretat a les pistes, aquí trobareu el seu catàleg de seguretat:  1.52 Mb